Részletes keresés
A kosár jelenleg üres

Könyv > Történelem > Művelődéstörténet [73 találat]

első előző 1 2 3 4 5 következő utolsó
Keresés:
23%
Eszeny
Kovács Sándor
2 302 Ft
Nem érzelgős, a szülőfalu iránti szeretet által fűtött, mindent megszépítő falumonográfiát tart a kezében a Kedves Olvasó. De még csak nem is tudományos, lábjegyzetektől hemzsegő kiadványt. A szerzőt közel fél évszázadnyi idő kötötte szülőhelyéhez. I...
23%
Ádám és Éva - Tündöklése és bukása
Stephen Greenblatt
3 611 Ft
Ádám és Éva története - amely alig másfél oldalnyi helyet foglal el a Bibliában - az emberiség egyik legnagyobb hatású meséje. Tanárok ismételgették vég nélkül a hosszú évszázadok alatt, intézmények jutalmazták a benne hívőket, és büntették a kétkedő...
23%
A gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlen kollé...
Pápai Páriz Ferenc
3 003 Ft
Az első erdélyi református kollégiumtörténet eddig kiadatlan, kétnyelvű kiadását veheti kézbe a téma iránt érdeklődő olvasó. Pápai Páriz Ferenc 18. század elejéről származó kézirata, a Gyulafehérvárról Nagyenyedre költöztetett Bethlen-kollégium legel...
23%
Hadakozás és önvédelem a középkori és fe...
Sófalvi András
4 543 Ft
A szintézis a történelmi Udvarhelyszék középkori és fejedelemség kori önvédelmének tárgyi emlékeit tárja fel, mindemellett a korabeli határvédelem és a székely hadviselés sajátos összetevőit elemzi, tágabb kontextusban vizsgálva Erdély, illetve Széke...
23%
Tűzoltó szerkocsik Magyarországon II.
4 612 Ft
A "Tűzoltó szerkocsik Magyarországon" sorozat második kötetében a tűzoltó, a történész s a fényképész elhatározták, hogy megmutatják a motorizáció fejlődését, a tűzoltóautók szépségét, a tűzoltás eszközeinek fontosságát. Jelen kötetünk is a kronológi...
23%
Japán vonzásában
Kiss Sándor
3 773 Ft
Huszonöt éves kutatómunka eredményét tartja kezében az Olvasó. A könyv Japán magyar vonatkozásait 1608-tól kezdve ismerteti, majd részletesen tárgyalja az 1869 és 1959 között Japánban élt magyar üzletemberek összefonódó életét. Nem disszertáció, hane...
23%
Gesta Hungarorum
Sebestyén Gyula
5 313 Ft
A Gesta Hungarorum mitikus eredetmondájában a hun, székely és magyar kapcsolatnak mondáiban Attila világhódításában, Álmos és Árpád honfoglalásában és Emese rendre megvalósuló csodálatos álmában már benne volt a magyar nemzeti hagyományoknak ama giga...
23%
Adatok a magyar református prédikációs g...
Szetey Szabolcs
3 003 Ft
Szetey Szabolcs munkája körültekintően, adatgazdagon és érzékenyen tárja fel az 1784-1878 közötti homiletika-oktatás nemzetközi és hazai tankönyvirodalmát, valamint az igehirdetői gyakorlat összefüggéseit. Magyar nyelven még nem jelent meg ilyen átfo...
23%
Reneszánsz és humanizmus
Almási Gábor
3 003 Ft
A kötet főszereplői a reneszánsz kor tanult emberei, a humanisták. Van köztük érsek, kancellár, püspök, történelemtudós, diplomata, könyvtáros, könyvkiadó és arisztokrata csillagász is. Bár megélhetésüket többnyire patrónusok támogatásának, egyházi b...
23%
Utazás Erdélyben 1864 nyarán
Arthur J. Patterson
2 002 Ft
23%
Jegyzetek a kései hagyatékból IV.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
1 694 Ft
Az Attraktor kiadó Nietzsche-sorozatának újabb kötete. A szerző kéziratos hagyatékában amely Nietzsche elméjének elborulása előtti jegyzeteit is taqrtalmazza rengeteg fontos szöveg maradt meg, melyeket már nem volt ideje kötetbe rendezni. Később több...
23%
Vándorfecske hazatalál
Végső Gyula
2 302 Ft
23%
Oktatás és művelődés a barbár Nyugaton
Pierre Riché
4 158 Ft
Igazi klasszikus művet vehet kezébe az olvasó, amely időtálló, páratlan a modern tör-ténetírásban. Átértékelésére, meghaladására fél évszázada nem vállalkozott senki, holott atörténelmi kérdéseket, átfogó elméleteket, a politikai, gazdasági, társadal...
23%
Szent István, Szent Korona, államalapítá...
Tóth Gergely
2 156 Ft
A Magyar Tudományos Akadémia Lendület Szent Korona Kutatócsoportjának új kötetében Tóth Gergely arra a kérdésre keresi a választ, hogy a 1618. században Luther és Kálvin honi követői, a legjelentősebb protestáns gondolkodók és történetírók hogyan vis...
23%
Akik hozzájárultak a magyar kultúra és t
Wertzberger Péter
1 386 Ft
Forrásanyagok hosszas tanulmányozása, böngészése után befejeztem ezt a szerény írást, tanulmányt, amelyet ezúton nyújtanék át tisztelettel az olvasónak. Kezdetben egy részletes magyarázatokat tartalmazó előszót szándékoztam hozzáfűzni. Végül lemondta...
első előző 1 2 3 4 5 következő utolsó

Legutóbb látogatott oldalaim

Keresések Könyvek, termékek Kategóriák